โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒

       ตามที่รัฐบาล ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น โดยรัฐบาลเน้นให้ประชาชนดูแลตนเอง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น

โรงเรียนขอประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและขอความร่วมมือ ดังนี้
      ๑) ขอเลื่อนการรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.5 ไปเป็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
      ๒) ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล, ชั้น ป.๑ และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ทุกคน
ไปเป็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนึ่งยังให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนเพียง ๑ คน
กรุณาอย่านํานักเรียนมาในวันดังกล่าว
      ๓) ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโลกกว้างทางภาษา ชั้น ป.๑ ไปเป็นวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๔) ขอให้ทุกท่านดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดตามข้อควรปฏิบัติในการป้องกันโรค และติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
             หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ตามประกาศทาง Facebook โรงเรียน พิมพ์คําว่า “โรงเรียนบ้านทวดทอง” และติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๗๕ ๓๕๗๖๗๘

                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
                                                             (นายประยูร เจริญวรรณ )
                                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
 

 

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 569 ครั้ง