โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการเตรียมการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 34) 13 มี.ค. 66
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 69) 11 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 39) 10 มี.ค. 66
ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทอง ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 51) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง (อ่าน 48) 10 ก.พ. 66
ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทองว่าด้วย การลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 47) 10 ก.พ. 66
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง (อ่าน 87) 25 ม.ค. 66
รับสมัครโครงการต้นหล้ามวยไทย (ศิลปะป้องกันตัว) (อ่าน 60) 23 ม.ค. 66
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 78) 06 ม.ค. 66
การรับน้กเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 190) 20 ธ.ค. 65
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง (อ่าน 324) 25 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้องอนุบาลสองภาษา,ห้อง IEP,ห้อง SMT) วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง (ฝั่งประถม) (อ่าน 372) 11 มี.ค. 65
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านทวดทอง เป็นสนามสอบที่ 3 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 548) 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียบ้านทวดทอง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1092) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 723) 05 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 556) 17 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านทวดทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 660) 02 ธ.ค. 63
การอบรมครูผู้สอนปฐมวัยด้วยรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย (อ่าน 1065) 18 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒ (อ่าน 874) 08 เม.ย. 63