โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ
               ตามที่โรงเรียนบ้านทวดทอง ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการคัดเลือก จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒, ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง(ฝั่งประถม) ตั้งแต่เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป
    นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) กรณีไม่สะดวกอนุโลมให้แต่งกายชุดสุภาพตามเหมาะสมได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,16:23   อ่าน 38 ครั้ง