โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครโครงการต้นหล้ามวยไทย (ศิลปะป้องกันตัว)

รับสมัครโครงการต้นหล้ามวยไทย (ศิลปะป้องกันตัว)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง

หลักฐานการสมัคร

1.  สำเนา่บัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  จำนวน  1  รูป


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 29 ครั้ง