โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 3 มีนาคม 2566
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง
ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,22:14   อ่าน 41 ครั้ง