โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม A Word A Day
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการนำเสนอคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ ตัวสะกดของคำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย รวมถึงตัวอย่างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์

ซึ่งนำเสนอหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,12:22   อ่าน 17 ครั้ง