โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านทวดทองจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,12:00   อ่าน 18 ครั้ง