โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้ารับการประเมินทักษะ ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3
24 มกราคม 2566
นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้ารับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3  Thailand English Skills Evaluation Test.  มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์ อินชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 291)

2. เด็กหญิงเอมมิกา คงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 1735)

3. เด็กหญิงอทิตยา ปรีชาชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 1939)

4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภู่ขวัญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 2222)

5. เด็กชายสรายุทธ สุวรรณจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 2567)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,11:55   อ่าน 21 ครั้ง