โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
23  มกราคม  2566
นายโชติ  คำนวณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชายและห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง
เป็นเงินทั้งสิ้น  950,000  บาท
เพื่อให้โรงเรียนและ นักเรียนทุกคน ได้รับประโยชน์สูงสุด
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,15:46   อ่าน 20 ครั้ง