โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
แสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล ได้แก่
เด็กหญิงกัญญาภัค ชิงชัย
เด็กหญิงธนาอร ช่อเขียว
เด็กหญิงเปมิกา แก้วชูศรี
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว
นางสาวธิมาพร บุญประดิษฐ์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,13:41   อ่าน 24 ครั้ง