โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียนแกนนำ (อสม.น้อย) 11 กันยายน 2563
กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำ (อสม.น้อย) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีทักษะในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เช่น  การสวมหน้ากากอานามัย การล้างมือ เป็นต้น 
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,09:28   อ่าน 212 ครั้ง