โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
วันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) 11 สิงหาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2563
เพื่อให้ คุณครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านทวดทองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายประยูร  เจริญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทองเป้นประธาน วางพานพุ่ม เปิดพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลง สดุดีพระแม่ไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,11:26   อ่าน 11 ครั้ง