โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ผู้บริหาร

นายโชติ คำนวณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2020
ปรับปรุง 19/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 73055
Page Views 99520
บุคลากร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075378400
7 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
8 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
9 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
15 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
18 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
19 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม
20 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
22 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
23 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
27 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
28 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา
29 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
31 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 089-731-0792
32 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
34 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 075377255
35 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
36 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
37 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
40 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
41 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
42 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
43 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
44 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
45 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
67 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
68 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
69 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0936916834
70 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
71 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 075-377237
72 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
76 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นคร อุทิศ) คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
78 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
82 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
84 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
85 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 075356019
86 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
92 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 075366218-9
94 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
96 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
98 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
109 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
110 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
112 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
113 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
115 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
116 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
118 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
125 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
127 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
128 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
131 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
134 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
137 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
144 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
145 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
146 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
151 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 075450610
152 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
153 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-347379
154 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
155 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
156 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
157 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
158 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
159 โรงเรียนอนุบาลพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075342819
160 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
161 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
162 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075357678
164 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
165 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
167 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
170 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
174 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
175 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
177 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
178 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
179 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
181 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
185 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
186 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช